+32(0)478 48 52 05 info@crisscrossing.be

Algemene verkoopsvoorwaarden

Goede afspraken maakt goede vrienden. Vandaar geven we hierbij graag onze algemene verkoopsvoorwaarden:

  1. Om geldig te zijn dient elke klacht inzake de diensten of prestaties waarop deze factuur betrekking heeft, schriftelijk en aangetekend kenbaar worden gemaakt binnen de 10 dagen volgend op de factuurdatum.
  2. Tenzij anders vermeld op de factuur, zijn onze facturen contant betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum, in onze kantoren of op onze bankrekening IBAN BE52 7340 0553 8709 BIC: KREDBEBB van Crisscrossing BVBA.
  3. Elke betaling die niet volledig uitgevoerd is binnen de hiervoor gestelde termijn, doet van rechtswege en zonder ingebrekestelling een morataire intrest lopen van 1% per maand en dit vanaf de datum van de factuur. Bij niet-betaling wordt de verdere uitvoering van de diensten geschorst, zonder verantwoordelijkheid voor verdere gevolgen.
  4. Elke betaling die niet volgt binnen de 5dagen na de vervaldag, is de koper opdrachtgever gehouden bij toepassing van art. 1147 b.w. tot het betalen van een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 15% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 25 EUR.
  5. Alle gemaakte kosten om deze factuur in te vorderen zijn ten laste van de klant, met inbegrip van de gerechtskosten.
  6. Ingeval van geschil is alleen de rechtbank van Gent bevoegd.

Waarom CrissCrossing?

Met ons als marketing partner aan uw zij kan u zich volop concentreren op de kernactiviteiten van uw onderneming. Wij streven naar een symbiose die u sterkt in uw groei. Samen met u zorgen we er voor dat uw doelgroep weet welke (meer)waarde uw bedrijf voor hen betekent.

Tijd voor een gesprek?

Geen verkooppraatjes, maar een open gesprek. Vertel ons wat je beter wil doen. Wij zullen de verschillende mogelijkheden schetsen en een voorstel doen waar te starten. En indien we je echt niet kunnen helpen, dan zullen we je dat zeker ook vertellen.

Data management & duurzaamheid

Ik was toch wel aangenaam verrast dat op het Forum 2019 van GS1 – een congres rond product data management en barcoderingen – er gepeild werd naar het duurzaam consumentengedrag van het publiek. De resultaten waren echter niet zo verrassend. Het toont wel aan dat er op alle fronten nagedacht wordt over hoe...